• Oct 09 Sun 2016 09:42
  • NEW DM

上家下屋  


文章標籤

上家下屋 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 

6/7 晨間漫步~發現 移植成功!!

慢活ING~~

6/4午間休閒活動

10441323_809639242389125_535461528716147705_n

文章標籤

上家下屋 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

20131226_104001

20140208_163423

IMG_0377

IMG_0375

20140208_132144

文章標籤

上家下屋 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 

臉頰告訴你的三個密碼

 
臉頰發紅


文章標籤

上家下屋 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 

鼻子告訴你的六個密碼 
                  
                         
鼻子大小
  鼻子大小與呼吸狀況大有關係。

文章標籤

上家下屋 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()